Ingen fysiske treninger i uke 49

Vi går nå inn i fjerde uken med lockdown og digitale hundekurs og vi ber om litt mer tålmodighet fra alle dere fine hundevenner. Smittesituasjonen ser ut til å bremse opp nasjonalt, men regionene Oslo – Drammen har fortsatt et høyt smittetrykk.

De fleste er nå begynt å planlegge julen, og vi er alle redde for at smittepresset skal øke slik at vi blir sittende isolert i hver vår stue på julekvelden. Det som ser ut til å ha bremset opp økningen vi opplevde rett før vi ble stengt, er nettopp at vi treffer færre og dermed blir ringvirkningene av en smittet mindre enn når vi møttes i større grupper.

Hos oss har vi hele tiden hatt fokus på trygge treninger og vi har hatt et strengere smittevern enn FHI la opp til, nettopp for at også de med nærkontakter i risikosonen og de som jobbet i helsevesenet skulle ha et tilbud. Det er vi stolte av og vi lover at vi alltid skal sett sikkerheten først!!!

Da vi stengte ned var det på bakgrunn av lokal forskrift i Lier kommune som gjelder frem til 1. desember. Vi har ikke fått noen signaler om hva kommunen planlegger videre, og vi må bare avvente kommunestyremøtet som skal avholdes tirsdag kveld. Vi har derfor bestemt oss for at denne uken også kommer til å gå som digital hundekurs-uke, og så vil vi komme med ny informasjon mot slutten av kommende uke. Dersom kommunen åpner for arrangement igjen – inne eller ute – vil vi gjøre en risikovurdering slik at vi vet at vi også kan ha en trygg åpning 🙂

Inntil vi sees igjen – vask hendene, hold deg hjemme hvis du er syk, hold meteren og tenk over hvem du gjør til dine nærkontakter. Og husk – ring en venn – hver dag <3