Egenskap 7 – flere funn

For at du skal vite hva som møter deg i de ulike testene vi kjører har vi lagt ved filmer fra NACSW som viser oppsettet på hvert nivå, og hvordan vi forventer at hunden løser oppgaven. I denne testen ønsker vi å se at hunden er i stand til å gå videre fra funn til funn, uten å gå tilbake til de som allerede er meldt av  Tidsfrist 2,5minutter. Testen foregår lørdag 13. mai

Hunden skal bevise at den er i stant til å melde av funn, motta belønning for dette og gå videre til neste funn uten å gå tilbake igjen til det som allerede er meldt av. Hunden kan i løpet av hver øvelse gå tilbake en gang til et funn som allerede er avmeldt, men ytterligere kommandoer (verbalt eller fysisk) for å få hunden til å søke videre vil regnes som ikke bestått. Fører kan heller ikke blokkere hunden fra å komme til allerede avmeldte funn. Fører kan bevege seg gjennom søksområdet sammen med hunden, men skal befinne seg bak hunden, og skal ikke oppfattes å forsøke å hjelpe hunden gjennom presentasjon med hender, stå direkte posisjonert mot funnet eller gi gjentatte kommandoer. Hunden skal søke uten bånd.

Det er lov å belønne hunden 30 cm fra funnstedet, også dersom den én gang går tilbake til allerede meldt funn som beskrevet over.

Nivå 1: Tre utlegg som ligger i strak linje eller to på linje og deretter en som avviker i vinkel. Funnene skal være tilnærmet nesehøyde på laveste hund. Funnene skal ikke være mer enn 4,5 meter fra hverandre, men kan være nærmere.

Eksempel:

Film nivå 1


Nivå 2: Tre utlegg som ligger i trekant i søksområdet, og utplassert i snutehøyde til laveste hund. Avstand mellom funn 1 og 2, og 2 og 3 skal ikke være mer enn 3 meter og mellom 1 og 3 ikke mer enn 4,5 meter, men det kan være kortere avstand.

Eksempel:

Film nivå 2


Nivå 3: Tre utlegg som ligger i trekant men hvor ett skal være 60 – 90 cm høyere enn de to andre. Avstanden mellom funn 1 og 2 og funn 2 og 3 skal ikke være mer enn 2,4 meter, mens avstanden mellom funn 1 og 3 ikke skal være mer enn 3,6 meter. Det kan være kortere avstander.

Eksempel:

Film nivå 3