Egenskap 8 – kombinerte egenskaper

I denne øvelsen skal hunden demonstrere at den kan kombinere flere av egenskapene som vi tidligere har testet. Dette betyr at vi setter sammen utfordringer med utgangspunkt i egenskapene 1. kilde, 3. høye utlegg og 5. utilgjengelige utlegg. Det vil ikke bli brukt samme egenskap og nivå i de ulike nivåene i denne testen. Reglene som gjaldt for den aktuelle egenskapen, gjelder også nå som vi har satt dem sammen med andre. Tidsfrist 3 minutter. Testen foregår søndag 14. mai

Fører kan bevege seg sammen med hunden gjennom søksområdet, men skal ikke hjelpe, gi hint eller lede hunden gjennom sine bevegelser. Hunden skal være i front i søket og ikke behøve støtte fra fører for å fortsette søket etter funn, og den kan kun gå tilbake til et tidligere avmeldt funn en gang i løpet av hver prøve. Hunden belønnes 30 cm fra funnstedet.

Nivå 1: Består av to utlegg hentet fra egenskap 1. kilde og 5. utilgjengelig. Det skal ikke være mer enn 6 meter mellom funnene, men den kan være mindre. Dommer velger hvilket nivå av egenskapene som benyttes i denne testen.

Film eksempel nivå 1

Nivå 2: Består av tre utlegg hvor to hentes fra egenskap 1. kilde og 5. utilgjengelig. Det skal ikke være mer enn 6 meter mellom funnene, men det kan være mindre. Dommer velger hvilket nivå av egenskapen som benyttes i testen, men det kan ikke være det samme som er brukt på nivå 1.

Film eksempel nivå 2

Nivå 3: Består av fire utleggs om skal inneholde minimum ett utlegg fra egenskap 1 kilde, 3. høye funn og 5. utilgjengelige. Det fjerde funnet kan legges fritt og trenger ikke gjenspeile en av egenskapene. Dommer velger hvilket nivå av egenskapen som benyttes i testen, men det kan ikke være de samme som er brukt på nivå 1 og 2.

Film eksempel nivå 3