Vi stenger ned all aktivitet frem til 1. desember

Etter en tid med eksplosiv utvikling i smittetallene i Lier og våre omliggende kommuner, vedtok Lier kommunestyre ny covid-19 forskrift i ekstraordinært møte 05.11.20. I denne er det ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangement, og dette betyr at all aktivitet knyttet til kurs, seminar og faglige samlinger skal stanse.

For å sikre at våre kunder fortsatt får utfordringer i søksarbeidet og slitne hunder, legger vi nå opp til daglige webinar med aktuelle temaer. I disse vil vi gi hundeførerne en del teori, åpne for spørsmål i forhold til egen trening hjemme og gi oppgaver som ekvipasjene skal jobbe med frem til neste uke. Det er bare mulig å delta de dagene som ekvipasjen normalt har fysiske treninger på.

Disse webinarene vil vi gjennomføre på Teams, og vi slår sammen de gruppene som trener på den enkelte dag så langt som mulig. Vi legger ut link til webinarene inne på de ulike treningsgruppene på Facebook.

Vi beklager at vi ikke kan gi våre kunder et fysisk tilbud de neste ukene, men skal gjøre vårt ytterste på det digitale tilbudet.

Det som er viktig nå er at alle holder seg hjemme, sørger for rene hender, holder avstand når vi først må ut, bruk munnbind i det offentlige rom og ikke minst omgå så få personer som dere klarer utenfor egen husholdning. Sammen kan vi klare å bremse viruset slik at vi igjen kan møtes i hobbyrommet!

Endring i smittevernreglene hos oss

Etter en ny risikogjennomgang i helgen har vi gjort en liten lettelse i gjeldende retningslinjer for trening hos oss. Vi endrer nå kravet til å holde seg borte fra trening fra 7 til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 døgn etter at du ble syk. Det samme gjelder i tilfeller hvor andre medlemmer i husstanden har vært syk.

Dersom du har vært i kontakt med personer som har smittsom sykdom må du nå vente 3 dager fra kontakt med syk person til du kommer tilbake.

Vi minner om at hos oss gjelder det alle smittsomme sykdommer ikke bare bekreftet Covid-19.

Oppdatert corona-status 02.05

Siste oppdatering i forbindelse med aktiviteter i regi av Noses of Norway i Viljas Hobbyrom i forbindelse med coronautbruddet

Vi planlegger å starte opp treningene igjen fra og med 18. mai forutsatt at smittetallene ikke øker og det kommer nye restriksjoner fra myndighetene. Selv om vi åpner kommer det ikke til å være som før, og vi må sammen med dere sørge for at vi følger de nye reglene for gjennomføring av søkstreninger.

Den siste tiden har vi hatt en rekke møter med fagmyndigheter for å se på hvordan vi kan klare å gjenåpne til en viss grad, og har gjort en grundig risikovurdering som er bakgrunn for nye prosedyrer.

For våre faste deltakere på gruppene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, kommer vi til å dele dere inn i faste grupper og vi kommer til å ha oppstart på tre forskjellige tidspunkt – 18.00, 19.00 og 20.00 og hver gruppe må være ferdig og forlate gården senest fem minutter før neste gruppe kommer.

For kursdeltakere på helgekurs eller ukeskurs vil vi sende ut prosedyrer og regler for kursdeltakelse på mail i god tid før oppstart. Det vil ikke være mulig å ha hundene i kennelen mellom søkene, så hunden må kunne stå i bilen mellom hver runde.

På den utsatte LGTen fra mars og den kommende i mai vil hver ekvipasje få et starttidspunkt og dere vil få resultat og diplom umiddelbart etter testen slik at dere kan forlate igjen. Dette kommer i separate meldinger på Facebook.

På generell basis vil følgende regler gjelde:

 • Er eller har du eller noen i din husholdning eller som du har vært i kontakt med (mindre enn to meters avstand) vært syk skal du ikke møte til trening! Vi ber om at dere ikke møter opp før 14 dager etter første symptomfrie dag eller den dagen dere var i kontakt med en som er syk. Dette gjelder uavhengig av om det er bekreftet corona eller ikke.
 • Dersom noen blir syk under trening, vil all aktivitet avsluttes denne dagen og vi må gjøre en ny risikovurdering for kommende dager.
 • Hundene må være luftet før ankomst og dere får ikke forlate bilene før oppstartstidspunktet.
 • Kaffebaren og toalettene vil være stengt og det vil ikke bli servert hverken drikke eller snacks inntil videre.
 • Oppmøte blir ved der dere parkerer bilene, og gruppene får melding om hvor de skal parkere.
 • Alle holder minimum to meter avstand fra hverandre. Ta gjerne med stol som du kan sitte på mens vi går gjennom dagens oppgaver. Vi vet at det er åpnet for en meters avstand, men dersom noen i gruppen skulle bli syk må resten av gruppen i karantene i 14 dager dersom vi holder mindre en to meters avstand.
 • Hundene må være i bilen all den tid de ikke skal søke, og det vil være minimale muligheter til å lufte hundene på området.
 • Vi som instruktører skal håndtere alle objekter, og dere skal kun føre hunden og belønne minimum 15 cm fra funnstedet. Fører vil få beskjed om hvor funnet befinner seg og hvor belønning skal skje. Dersom hunden kommer borti noe eller velte noe skal dere la det ligge.
 • Antibac skal benyttes før og etter hvert søk, dette gjelder selv om hansker benyttes.
 • De faste gruppene kan ikke byttes på, og vi vil føre tilstedeværelseslister for eventuell smittesporing. Disse listene vil overleveres til helsemyndighetene ved behov, og det er ikke mulig å reservere seg for disse personopplysningene.
 • Søksoppgavene vil i all hovedsak være ute, så det er lurt å kle seg etter forholdene.
 • Det er ikke lov å hilse på andres hunder, og det skal være minimum en meter mellom hund og menneske som ikke er i samme husholdning
 • Hver hund får kun stille med en fører, og dersom andre er med til treningen må de forbli i bilen under HELE oppholdet på gården.
 • Treningen avsluttes og deltakerne forlater gården minimum fem minutter før neste gruppe slik at instruktørene får muligheter til å desinfisere områder etter behov.

Vi bruker Antibac til hånd- og overflatedesinfisering på små flater. På større områder og ved fare for luftsmitte bruker vi Vircon-S. Eventuelle allergier for disse stoffene medfører at dere ikke kan møte opp på trening inntil videre.

Vi gleder oss til å treffe alle våre flotte hundevenner igjen, og selv om det blir annerledes er vi helt sikker på at vi fortsatt kan ha det gøy sammen!

Oppdatert Corona-status 26.04.

Sammen gjør vi en forskjell!

Helgen har gått uten at vi har fått nye oppdateringer fra Folkehelseinstituttet, og det betyr at vi må kjøre videre med de gamle og utsetter oppstart en uke til. Det er varslet at FHI vil komme med nye anbefalinger knyttet til idrett og kultur torsdag kommende uke, og vi håper at disse gi litt lyspunkter for drifta vår.

Vi har gått gjennom mulighetene for oppstart og vi har fortsatt noen utfordringer med utetreninger (utenom eventuelt været):

 • Vi kan ikke håndtere deres hunder – dvs. belønne dem på stedet og det betyr at det er en risiko for at dere kommer borti overflater og objekter i søket
 • Hunder skal ikke bruke samme utstyr under trening, og da må vi bytte ut funn og objekter nært funnstedet mellom hvert søk. Alternativet er full desinfisering, men det vil gå en stund før hunden igjen kan søke der uten å få for mye Vircon-S i nesen. Antibac i den mengden vi vil trenge får vi ikke tak i.
 • Som profesjonelle er vi forpliktet til å skaffe til veie og påse at dere spriter hender før og etter hver gang dere går inn i et søksområde. Vi har både problemer med å få tak i så mye håndsprit og det er en betydelig kostnad i disse tidene.

Det vi nå ser på i forhold til neste uke er:

 • Få en avklaring på om det blir noen lettelser i forhold til krav til eget utstyr for hver hund
 • Sjekke om vi kan dele dere inn i mindre grupper og bruke f.eks. fire søksområder ute, slik at dere får ett eller to søk per treningskveld. Mindre grupper kan da fordeles med tre oppstartstidspunkter og/eller trening annenhver uke i stedet for hver uke.
 • Vi planlegger videomøter for mandags- og onsdagsgruppen på onsdag, tirsdagsgruppen tirsdag og torsdagsgruppen torsdag. Vi legger ut arrangement i gruppene deres slik at dere kan melde dere på der og få påloggingsinformasjon tilsendt.
 • Vi legger ut ny utfordring på hjemmesiden i løpet av mandag morgen og en ny onsdag, disse kunngjøres i alle gruppene og på grunn av værvarsle skal vi forsøke å finne på inneaktiviteter.

Jeg vet dere alle er ivrige på å komme i gang, og det er vi også. Det har vært stille på gården og vi har allerede avlyst / utsatt syv kurs i denne perioden. Det er trist og tøft å ta slike avgjørelser, men som vi alltid har sagt – SIKKERHET KOMMER ALLTID FØRST HOS OSS!

For de som samtrener ber vi dere innstendig følge anbefalingene fra FHI og NKK i forhold til idretts- og hundetreninger, selv om dere ikke er bundet av dem så lenge dere ikke er instruktører. Trenger dere å låne ekstra utstyr er det bare å ta kontakt så setter vi en eske med det dere trenger på gårdsplassen!

Vi håper vi sees veldig snart, og oppfordrer dere til å fortsette å ha det gøy med hunden(e) – husk at dyr er terapi og en kilde til glede!