Egenskap 8 – kombinerte egenskaper

I denne øvelsen skal hunden demonstrere at den kan kombinere flere av egenskapene som vi tidligere har testet. Dette betyr at vi setter sammen utfordringer med utgangspunkt i egenskapene 1. kilde, 3. høye utlegg og 5. utilgjengelige utlegg. Det vil ikke bli brukt samme egenskap og nivå i de ulike nivåene i denne testen. Reglene som gjaldt for den aktuelle egenskapen, gjelder også nå som vi har satt dem sammen med andre. Tidsfrist 3 minutter. Testen foregår søndag 14. mai

Fører kan bevege seg sammen med hunden gjennom søksområdet, men skal ikke hjelpe, gi hint eller lede hunden gjennom sine bevegelser. Hunden skal være i front i søket og ikke behøve støtte fra fører for å fortsette søket etter funn, og den kan kun gå tilbake til et tidligere avmeldt funn en gang i løpet av hver prøve. Hunden belønnes 30 cm fra funnstedet.

Nivå 1: Består av to utlegg hentet fra egenskap 1. kilde og 5. utilgjengelig. Det skal ikke være mer enn 6 meter mellom funnene, men den kan være mindre. Dommer velger hvilket nivå av egenskapene som benyttes i denne testen.

Film eksempel nivå 1

Nivå 2: Består av tre utlegg hvor to hentes fra egenskap 1. kilde og 5. utilgjengelig. Det skal ikke være mer enn 6 meter mellom funnene, men det kan være mindre. Dommer velger hvilket nivå av egenskapen som benyttes i testen, men det kan ikke være det samme som er brukt på nivå 1.

Film eksempel nivå 2

Nivå 3: Består av fire utleggs om skal inneholde minimum ett utlegg fra egenskap 1 kilde, 3. høye funn og 5. utilgjengelige. Det fjerde funnet kan legges fritt og trenger ikke gjenspeile en av egenskapene. Dommer velger hvilket nivå av egenskapen som benyttes i testen, men det kan ikke være de samme som er brukt på nivå 1 og 2.

Film eksempel nivå 3

Egenskap 7 – flere funn

For at du skal vite hva som møter deg i de ulike testene vi kjører har vi lagt ved filmer fra NACSW som viser oppsettet på hvert nivå, og hvordan vi forventer at hunden løser oppgaven. I denne testen ønsker vi å se at hunden er i stand til å gå videre fra funn til funn, uten å gå tilbake til de som allerede er meldt av  Tidsfrist 2,5minutter. Testen foregår lørdag 13. mai

Hunden skal bevise at den er i stant til å melde av funn, motta belønning for dette og gå videre til neste funn uten å gå tilbake igjen til det som allerede er meldt av. Hunden kan i løpet av hver øvelse gå tilbake en gang til et funn som allerede er avmeldt, men ytterligere kommandoer (verbalt eller fysisk) for å få hunden til å søke videre vil regnes som ikke bestått. Fører kan heller ikke blokkere hunden fra å komme til allerede avmeldte funn. Fører kan bevege seg gjennom søksområdet sammen med hunden, men skal befinne seg bak hunden, og skal ikke oppfattes å forsøke å hjelpe hunden gjennom presentasjon med hender, stå direkte posisjonert mot funnet eller gi gjentatte kommandoer. Hunden skal søke uten bånd.

Det er lov å belønne hunden 30 cm fra funnstedet, også dersom den én gang går tilbake til allerede meldt funn som beskrevet over.

Nivå 1: Tre utlegg som ligger i strak linje eller to på linje og deretter en som avviker i vinkel. Funnene skal være tilnærmet nesehøyde på laveste hund. Funnene skal ikke være mer enn 4,5 meter fra hverandre, men kan være nærmere.

Eksempel:

Film nivå 1


Nivå 2: Tre utlegg som ligger i trekant i søksområdet, og utplassert i snutehøyde til laveste hund. Avstand mellom funn 1 og 2, og 2 og 3 skal ikke være mer enn 3 meter og mellom 1 og 3 ikke mer enn 4,5 meter, men det kan være kortere avstand.

Eksempel:

Film nivå 2


Nivå 3: Tre utlegg som ligger i trekant men hvor ett skal være 60 – 90 cm høyere enn de to andre. Avstanden mellom funn 1 og 2 og funn 2 og 3 skal ikke være mer enn 2,4 meter, mens avstanden mellom funn 1 og 3 ikke skal være mer enn 3,6 meter. Det kan være kortere avstander.

Eksempel:

Film nivå 3

Egenskapstest 6 – Metodiske søk

For at du skal vite hva som møter deg i de ulike testene vi kjører har vi lagt ved filmer fra NACSW som viser oppsettet på hvert nivå, og hvordan vi forventer at hunden løser oppgaven. I denne testen ønsker vi å se at hunden er fokusert på eskene og jobber seg gjennom dem systematisk uten å forlate søksområdet eller gå tilbake til esker som er sjekket ut.  Tidsfrist 1,5 minutter. Testen foregår søndag 23. april

Hunden skal bevise at den kan søke esker effektivt og metodisk, og skal finne funnene i den rekkefølgen de ligger fra startpunktet og holde fokus på eskene gjennom søket. Fører kan bevege seg med hunden, belønne ved funn og kan gi kommando for å gjenoppta søk etter funn. Ellers vil kommandoer (fysiske eller verbale) regnes som ikke bestått. Hunden kan gi en kommunikasjon / markering på feil eske, forutsatt at hunden gjenopptar søk uten videre kommandoer en gang i løpet av hele søket.

Hunden skal ikke forlate området med eskene, annet enn en gang og da maks 10 sekunder borte fra eskene. Hunden kan passere funnet med opp til to esker og returnere til funnet forutsatt at den ikke har markert på neste funn. Passeres funnet med mer enn to esker, eller den hopper over ett funn uten markering, regnes oppgaven som ikke bestått.

Nivå 1: 8 esker på linje og 2 esker med lukt i. På filmen under ligger funnene i eske nummer 3 og 6.

Film nivå 1

Nivå 2: 8 esker på linje og 3 esker med lukt i. På filmen under ligger funnene i eske nummer 2, 5 og 7

Film nivå 2

Nivå 3: 12 esker på linje og 4 esker med lukt i. På filmen under ligger funnene i eske nummer 1, 4, 8 og 11.

Film nivå 3

Egenskap 5 – utilgjengelige funn

For at du skal vite hva som møter deg i de ulike testene vi kjører har vi lagt ved filmer fra NACSW som viser oppsettet på hvert nivå og hvordan vi forventer at hunden løser oppgaven. Her er det viktig å vite at hunden kan kommunisere at lukten er lokalisert som ikke er tilgjengelig for hunden. Det er ingen krav til markering, men hunden må tydelig vise at lukten finnes innenfor de utilgjengelige området. Tidsfrist 2 minutter. Testen foregår lørdag 22. april

I denne øvelsen skal fører bevege seg så lite som mulig etter hunden, men det er lov å flytte seg slik at man ser hunden under hele øvelsen. Fører skal ikke hjelpe hunden eller gi hint om hvor funnet er. Dette inkluderer også direkte kroppsposisjon mot funnet eller ved å gi kommandoer under søket (fysiske eller verbale).

Utilgjengelig funn er her definert som at hunden ikke kan komme helt frem til kilde. Funnet bil plassers minimum 45 og maksimalt 90 cm fra hvor hunden kan komme til. Det vil befinne seg under 90 cm høyde, og lukten vil ikke plasseres inne i skap eller kommoder (men kan være bak).

Nivå 1: Funnet vil være midt i søksmiljøet og hunden vil ha tilgang 360° rundt funnstedet. Luktkilden trenger ikke være synlig for hund eller fører.

Film nivå 1

Nivå 2: Funnet vil være langs en vegg i søksmiljøet og hunden vil ha tilgang til 180° rundt funnstedet. Luktkilden trenger ikke være synlig for hund eller fører.

Film nivå 2

Nivå 3: Funnet vil være under eller bak et objekt i søksmiljøet. Luktkilden trenger ikke være synlig for hund eller fører.

Film nivå 3