SMITTEVEILEDER OG SMITTEVERNTILTAK VED NOSES OF NORWAY

Mandag 18. mai starter vi sakte opp aktiviteten i Viljas Hobbyrom, men det er viktig at alle følger de reglene som gjelder for smittevern.

Covid-19 utgjør for mange bare en lett influensa, men for noen vil den kunne medføre livslange følgeskader eller i verste fall fatal utgang. Vi i Noses of Norway verdsetter alle liv, og vi setter sikkerhet for mennesker og hunder over alle andre mål. Denne veilederen er en oversikt over de tiltakene vi har innført og de reglene som gjelder for de som trener hos oss. Vi kan aldri garantere at ingen blir smittet – men hvis alle følger reglene vil sjansene for spredning være minimale. SAMME KAN VI KLARE DET!

Alle som ønsker å være med på oppstarten må lese veilederen inklusive tiltak som gjelder for treninger, og i tillegg vil vi kreve at dere signerer for at dere er friske og at dere vil følge reglene som er satt opp. Smitteveilederen er nå sendt ut til alle som trener hos oss, og vi legger den ut her på hjemmesiden vår, slik at det er lett å finne tilbake til den.

Noses of Norway har vært i kontakt med helsemyndighetene og har utført en risikovurdering tilpasset de aktivitetene vi har på gården. Veilederen har versjon 1 og vil bli oppdatert dersom endringer i smittesituasjonen tilsier det. Varsling om endring vil bli sendt ut til våre medlemmer og kunngjøres på Facebook og hjemmesiden vår.

Vi benytter Antibac og Vircon-S for desinfisering og regler for valg av hvilket av produktene som skal brukes og instruks for bruk er omtalt i veilederen. HMS- og sikkerhetsblad foreligger på gården og sendes ut ved forespørsel.

Last ned dokumenter for mer informasjon, og ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.