Digitalt kurs – søksutvikling / egenskaper hos søkshunden

kr3.100,00

30 på lager

Beskrivelse

Dette er et kurs hvor vi fokuserer på åtte ulike egenskaper som søkshunden bør inneha, og hvordan du kan bidra til å bygge disse hos egen hund. Kurset vil bare bli tilbudt digitalt våren 2021.

I dette kurset vil vi ikke fokusere på de fire søksområdene som konkurransene i Nosework Norge bygger på, men heller egenskaper som gjør at hunden jobber selvstendig og gir god kommunikasjon som fører oppfatter i forhold til hvor funnstedet er. Vi jobber med en egenskap per uke og det legges opp til at disse kan løses på tre ulike vanskelighetsgrader.

Kurset arrangeres som fast webinar over ni uker i tillegg til oppgavene som dere skal løse, filme og sende inn til oss for kommentarer. I webinarene vil det bli fokusert på teori som støtter opp under de oppgavene dere skal løse i kommende uke og utfordringer knyttet til øvelser fra foregående uke. Etter endt kurs får dere tilsendt kursbevis og «sertifikat» for hvilket nivå dere har løst de ulike oppgavene på.

I forkant av oppstart vil dere få tilsendt en startpakke med dokumentasjon og materiell dere trenger for å løse oppgavene. Etter hvert webinar vil de som har deltatt få tilsendt presentasjonen av teorien.

Les mer her:

Søksutvikling – egenskaper hos søkshunden