Våre kurs

Trinn 0 kurs – bli kjent med Nosework

Trinn 0 kursene er for deg som ikke har vært på introkurs til Nosework tidligere. Dersom du har drevet med smeller eller annen søksaktivitet på objekter og rom, kan du velge å ta 4 privattimer for å gå videre til trinn 1 kurs.

Trinn 1 kurs – intro til lukt og søksområder

Trinn 1 kursen er for deg som har gjennomført introkurs i Nosework eller har gjennomført teori og en kort intro til våre prinsipper og ideologier. For å delta på de 4 søksområdene i Nosework må ekvipasjen enten ha deltatt på intro til lukt (bjørk) eller ha bestått LGT klasse 1.

Trinn 2 kurs – videregående Nosework

Trinn 2 kursene er for deg som har drevet med Nosework en stund og hvor hunden er trofast til lukten bjørk og fører kan demonstrere evnen til å lese egen hund. For å delta på sesongkurs trinn 2 må hunden ha deltatt på intro til lukt (anis) eller ha bestått LGT klasse 2.

Videregående Nosework

Trinn 3 og 4 kurs er for deg som har drevet aktivt med Nosework i 2+ år og som er trygg på å lese egen hunds kommunikasjon før og under søk og ved funn. På dette trinnet må fører være forberedt på å jobbe uten støtte av instruktør i deler av undervisningen, og video eller andre verifikasjoner brukes for å se om oppgavene er løst.

Andre kurs og tilbud

Dersom det ikke passer for deg å være med på våre oppsatte kurs, kan vi tilby både privattimer for enkeltekvipasjer eller for grupper som tar kontakt. Vi har også erfaring med interne kurs for rasegrupper og hundeklubber