De 4 søksområdene i Nosework

Dette er et kurs for deg som har gått intro til Nosework og intro til lukt. På dette kurset vil dere få en introduksjon både teoretisk og praktisk til søksteknikk knyttet til de fire elementene rom, felt, objekt og kjøretøy. Kurset vil gi deg ideer til hvordan du kan fortsette treningen på egen hånd.

For dere som ikke fysisk kan komme til Lier og som følger av covid-19 restriksjoner vil vi våren 2021 tilby dette kurset digitalt.

Krav til forkunnskaper: Intro til nose work og intro til lukt (altenativt bestått LGT klasse 1 – Bjørk). Alle oppgaver forutsetter at hunden er trofast til lukten bjørk og at den har generell søksteknikk og motivasjon til å jobbe selvstendig med utfordringene.

Kursopplegg digitalt

Kurset arrangeres med fast webinar en gang i uken over åtte uker i tillegg til at dere får oppgaver som dere skal løse, filme og sende inn til oss for kommentarer. Det vil i webinarene bli fokusert på teori og utfordringer knyttet til øvelser fra foregående uke. Etter endt kurs vil dere får tilsendt kursbevis forutsatt at alle oppgaver er levert inn.

I forkant av oppstart sender vi ut en startpakke med dokumentasjon og materiell dere trenger for å løse oppgavene. Etter hvert webinar vil de som har deltatt få tilsendt presentasjonen av teorien. Dersom du ikke har muligheter til å delta på ett webinar, vil du få tilbud om å se opptak i inntil en uke etter livedato. Vi vil da kreve at du sender inn et «løsningsord» via mail som blir nevnt en eller annen gang i løpet av webinaret for å få ukens
webinar godkjent og teori tilsendt. Denne muligheten kan kun brukes en gang i løpet av kurset. 

Det er et krav om at dere deltar med fullt navn og kamera under webinarene. I tillegg er det avgjørende at du har tilgang til minimum ett kjøretøy som kan brukes til søk. 

Gjennom de ukene kurset arrangeres vil dere ha tilgang til hjelp fra oss
instruktører via mail og telefon.

Sted: Teams – innkalling med innloggsinformasjon blir sendt ut i god tid før oppstart. 

Lengde: Åtte uker med webinar ca 1 time, 7 oppgavesett som skal løses – 1 per uke

Pris: kr 2.900 per ekvipasje (dersom du ønsker å få vurdert ekstra hunder kr. 1.000 per hund)

Dersom dere er flere fra samme hundeklubb / vennegjeng som ønsker å delta sammen, be om et spesialtilbud på vilja@nosesofnorway.no

 

Kursopplegg fysisk

Vi legger opp til både teori og praktiske øvelser i moduler innenfor objekt, rom, kjøretøy og felt. Vi fokuserer på hvordan vi introduserer ekvipasjene til de ulike søkene og hva som er viktig for at hunden skal kunne gjøre et optimalt søk og hvordan fører kan bidra til dette.

Sted: Viljas Hobbyrom, Holmenveien 18, 3402 Lier
Lengde: 10 timers helgekurs (lørdag og søndag) eller 6 ettermiddager
Pris: Kr 2.300 per ekvipasje
Max 5 ekvipasjer per instruktør