Instruktørkurs

Nå er det mulig å ta instruktørutdanning hos oss, slik at du selv kan holde Nosework-kurs. Kurset er godkjent av Nosework Norge, og består av fire helgesamlinger, praksis, hjemmeoppgave, skriftlig hjemmeeksamen og praktisk eksamen.

Temaene deles grovt inn slik:

Helg 1 – lørdag 18. og søndag 19. februar:

Hovedtema er innføring i Nosework og Nosework Norge, søkselementene, bruk av oljer og kontaminering, praktisk planlegging og gjennomføring, hvordan starte ekvipasjer og instruktørens rolle.

Helg 2 – lørdag 25. og søndag 26. mars:

Konkurranseforberedelser; planlegging gjennomføring og evaluering av luktgjenkjenningstest og konkurranse. I tillegg skal kursdeltakerne være med på gjennomføring av en LGT med mottak og håndtering av ekvipasjer, tidtaking og «skyggedømming» av selve testen. I tillegg skal det planlegges for konkurranselignende aktivitet for klasse 1 og 2 som gjennomføres med en av gruppene våre før samlingen i november.

Helg 3 – lørdag 6. og søndag 7. mai:

Utplassering av funnenes betydning for hundens erfaringsbygging. Herunder hvordan vi introduserer og jobber med flere luktkilder og flere lukter. Vi vil også gå gjennom hjelpemidler for å vurdere luftstrømmer som kan påvirke søket. Hundene dere bruker under kurset skal i løpet av helgen kunne søke etter minimum bjørk og anis.

Helg 4 – lørdag 17. og søndag 18. juni:

Utplassering av funnenes betydning for hundens erfaringsbygging fortsetter, herunder flere utilgjengelige funn, tomme rom, forstyrrelser og introduksjon av markeringstrening i de tilfellene hvor det er nødvendig. Gjennomgang av og forberedelser til hjemmeoppgave i form av rapport fra praksis.

Hjemmeeksamen lørdag 12. august – 5 timer

Helg 5 – lørdag 19. og søndag 20. august:

Praktisk eksamen og avslutning av kurset.

Pris for hele kurset inkl eksamen kr. 10.500, og betalingen kan deles opp etter avtale. NB! Bindende påmelding.

Formelle krav til deltaker på instruktørkurs i regi av NWN:

 • Medlem av NWN.
 • Bestått instruktørkurs (dvs. et vanlig, grunnleggende instruktørkurs) eller ha ettårig
  spesialsøksutdanning/yrkesutdanning innen spesialsøk.
 • Deltatt på minimum ett grunnkurs/introduksjonskurs i Nosework hos godkjent instruktør.
 • Det kan ved enkelte tilfeller gis dispensasjon fra kravene. Dette krever da spesiell godkjenning fra NWN sitt styre.

Pensumliste

 • Utdelt kursmateriell
 • Vedtekter Nosework Norge
 • Regelverk Nosework Norge
 • «The Parker videos – How one dog got started in K9 Nose Work» (NACSW).
 • “En nese for alt” av Frank Rosell (Gyldendal2014).
 • «Nosework – alt du behöver veta» av Helena Lindhe & Britt Nylund (Klicker forlaget)
 • «The Nosework handler: Foundation to Finesse” (2017) av Helfers, Fred:

Har du lyst å være med på kurs? Ta kontakt med oss på vilja@nosesofnorway.no eller mobil 9889 7005.