Intro til K9 Nose Work®

K9 Nosework® er et varemerke som kun sertifiserte instruktører og de som er i prosess for å bli sertifisert får lov til å bruke, og sikrer at kursene bygger på de amerikanske grunnleggernes ideologi og følger deres prosedyrer.

Gjennom kurset vil du og hunden få en innføring i hvordan vi bruker hundens jaktinstinkt til å gjøre selvstendige søk i objekter, rom, felt og på kjøretøy. K9 Nose Work® er en mentalt utfordrende aktivitet for hunden og vi bruker tid på at hundefører skal lære å lese egen og andres hunder. Vi bruker kun positiv forsterkning og bygger på hundens egen motivasjon til å jobbe. Gjennom kurset vil dere få kunnskap til å bruke nesearbeid som aktivitet hjemme og dere vil ha grunnlag for å gå videre med innlæring av første lukt i sporten Nosework.

Dette vil også kvalifisere til å delta i luktgjenkjenningstester og konkurranser i regi av Nosework Norge.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset!

Kurset går over 7 uker og det vil være maks 5 ekvipasjer per instruktør.

Pris: kr 2.400,- (per ekvipasje)

Alle hunder kan delta og dere trenger ingen forkunnskaper. Her stilles ingen krav til rase, alder, helse eller temperament, det eneste kravet er at hunden kan hvile i bilen eller i bur i felleskennel mellom søkene. Vi ønsker at dere gir oss et forvarsel dersom hunden har spesielle behov. Vi legger opp kurset slik at eventuelle spesielle behov hunden har blir ivaretatt.