Sesongkurs (vår- eller høstsesong)

Sesongkurs er for deg som ønsker en kontinuerlig utvikling og innebærer en treningskveld i uken i enten vår eller høstsesong. I stor grad følger vi skoleruten for Drammen / Viken. Det er alltid instruktør som er ansvarlig for opplegget og følger opp og gir tilbakemeldinger underveis. Sesongkursene er i flere trinn, og på de høyeste trinnene vil det være større krav til at ekvipasjen kan håndtere utfordringer alene og jobbe med spesifikke utfordringer i søkene.

Sesongkursene våre består av en kurskveld i uken på 1,5 timer.

Fokusområder vil være:

  • Noseworks søkselementer; inne, ute, emballasje og kjøretøy
  • Trinnene vil gjenspeile i stor grad speile klassene til Nosework Norge (trinn 1 og 2 klasse 1, trinn 3 og 4 klasse 2 og trinn 5 klasse 3). Ved deltakelse i trinn 3 og oppover, vil det forutsettes at ekvipasjen takler utfordringer på tidligere trinn og at fører kan jobbe selvstendig med utfordringer som tilhører tidligere trinn. (Eks. utfordringer med apportering av legg, knusing av esker, labb på bil osv)
  • Noe teori gis i tilknytning til leksjonene, men det er i hovedsak praktiske øvelser med en og en hund.

Pris per halvår kr 5.700,- per ekvipasje (det gis 10% rabatt fra og med hund nr 2 i samme husholdning)