Sesongkurs trinn 2

Sesongkurs trinn 2 er for deg som har drevet med Nose Work aktivt i minimum ett år. Kurskveldene legges opp med en god del instruktørstøtte, men noen oppgaver må også løses på egen hånd. Vi forventer at hunden er trofast til lukten bjørk og at hundefører har gode evner til å lese hunden i søket. Du som fører må kunne se forskjell på når hunden har lukten, når den nærmer seg funnstedet og når den er på det, og i tillegg må du kunne se forskjell på funn og «falskmarkering»

Sesongkursene våre består av en kurskveld i uken på 1,5 timer og vi følger i stor grad skoleruta for Drammen / Viken.

Fokus for denne gruppen vil være:

  • innlæring og bruk av to lukter
  • hundens trofasthet og likevekting av begge luktene
  • utholdenhet og multifunn (evne til å gå videre)
  • tekniske søk (ulike høyder, hjørner, utilgjengelige funn)
  • Førers evne til å lese egen hund og motivere
  • Førers rolle i søket
  • Vi vil i ulike uker fokusere på rom, emballasje, kjøretøy og felt, i tillegg til dager med tekniske søk
  • Vi vil være maks 5 hunder på gruppen
  • Instruktør er tilstede, men noen av søkene skal gjennomføres uten at instruktør er i rommet.
  • Oppgavene vil i hovedsak ligge innenfor Nosework klasse 1, men med noen oppgaver som ligger innenfor Nosework klasse 2.

På dette trinnet vil vi ha like mye fokus på fører som på hund.

Pris per sesong kr 4.290 per ekvipasje (det gis 10% rabatt fra og med hund nr 2 i samme husholdning)