Sesongkurs trinn 3

Sesongkurs trinn 3 er for deg som har drevet med nosework aktivt i 2+ år, og som er ute etter å perfeksjonere samarbeidet mellom deg og hunden i søket. Vi forventer at du har god forståelse for hundens språk i søket, at du kan identifisere når hunden trenger hjelp og legge til rette for dette uten å lede hunden til funnet. Og vi forventer at du selv jobber på egenhånd med motivasjon og trofasthet til lukt.

Sesongkursene våre består av en kurskveld i uken på 1,5 timer og vi følger i stor grad skoleruta for Drammen / Viken.

Fokus for denne gruppen er:

 • Innlæring og bruk av alle tre luktene
 • hundens trofasthet og likevekting av alle tre luktene
 • utholdenhet og motivasjon ved vanskelige funn
 • Førers evne til å lese egen hund og motivere denne
 • Bruk av singel funn, multifunn og kombifunn
 • Førers rolle i søket
 • tekniske søk (ulike høyder, hjørner, utilgjengelige funn)
 • Vi vil i ulik uker fokusere på rom, emballasje, kjøretøy og felt, i tillegg til dager med tekniske søk.
 • Vi vil være maks 5 hunder per gruppe
 • Instruktør er tilstede, men man må i stor grad forvente at søksoppgavene blir gjennomgått i forkant av praktiske oppgaver som utføres uten instruktør tilstede. Instruktør kan også ha ansvar for flere grupper samtidig.
 • Ettersom vi på denne gruppen forventer at fører skal kunne motivere egen hund og løse oppgavene selvstendig, vil det være mindre fokus på enkeltekvipasjers utfordringer. Vi vil forsøke å legge opp individuelle opplegg i de tilfellene hvor hundefører melder fra om utfordringer som de sliter med.
 • Oppgavene vil ligge innenfor Nosework klasse 1 til 3, men for noen tekniske øvelser vil vi benytte metoder fra spesialsøkstrening.

I denne gruppen må ekvipasjene forvente å jobbe en god del selvstendig, og film og andre hjelpemidler brukes for å verifisere at gruppen har løst oppgaven. Det vil være en eller to instruktører tilstede per kurskveld.

Pris: kr. 4.290 per ekvipasje (10% rabatt fra og med hund nr. 2 i samme husholdning)