Sesongkurs trinn 4

Sesongkurs trinn 4 er for deg som har drevet med nosework aktivt i 3+ år, og som er ute etter å perfeksjonere samarbeidet mellom deg og hunden i søket. Vi forventer at du har god forståelse for søksaktivitet, og er selv i stand til å jobbe med motivasjon og problemløsning. I dette kurset vil vi i tillegg komme inn på endel momenter fra spesialsøk, og det kan være i konflikt med konkurransereglene i Nosework. Det er derfor viktig at hundefører selv vet hvilke begrensninger de ønsker å legge for egen hund.

Sesongkursene våre består av en kurskveld i uken på 1,5 timer og vi følger i stor grad skoleruta for Drammen / Viken.

Fokus på dette kurset er:

 • Trofasthet og likevekting av alle tre luktene
 • Førers evne til å bygge utholdenhet og motivasjon i egen hund
 • Tekniske søk (ulike høyder, hjørner, utilgjengelige legg (inkl. hengende)
 • Det vil i ulike uker fokuseres på rom, objekt, felt og kjøretøy, i tillegg til dager hvor det kun blir tekniske oppgaver.
 • Førers evne til å lese egen og andres hunder
 • Førers rolle i søket
 • Det vil være bruk av singel funn, multifunn og kombofunn, og i tillegg vil endel søk være tomme.
 • Det vil være maks 5 hunder per gruppe
 • Det vil i stor grad være gjennomgang av søksoppgavene før oppstart og så forventes det at fører løser den praktiske oppgaven selvstendig. Det kan ikke påregnes at instruktør er tilstede under søkene.
 • Det vil være minimum en instruktør tilstede, men denne kan ha flere grupper den har ansvar for.
 • Det er hundeførers oppgave å påpeke områder hvor ekvipasjen har utfordringer, og vi vil forsøke å tilrettelegge oppgaver som de kan jobbe med videre på egen hånd.
 • Øvelsene vil være en kombinasjon av Nosework klassene 1 – 3 og spesialsøk. For de som skal konkurrere aktivt i Nosework, vil derfor endel av oppgavene være annerledes enn det de møter på konkurransearenaen.

Pris: kr. 4.290 per ekvipasje (det gis 10% rabatt fra og med hund nr 2 i samme husholdning)