Søksutvikling – egenskaper hos søkshunden

Dette er et kurs hvor vi fokuserer på åtte ulike egenskaper som søkshunden bør inneha, og hvordan du kan bidra til å bygge disse hos egen hund. Kurset vil bare bli tilbudt digitalt våren 2021.

I dette kurset vil vi ikke fokusere på de fire søksområdene som konkurransene i Nosework Norge bygger på, men heller egenskaper som gjør at hunden jobber selvstendig og gir god kommunikasjon som fører oppfatter i forhold til hvor funnstedet er. Vi jobber med en egenskap per uke og det legges opp til at disse kan løses på tre ulike vanskelighetsgrader.

Kurset arrangeres som fast webinar over ni uker i tillegg til oppgavene som dere skal løse, filme og sende inn til oss for kommentarer. I webinarene vil det bli fokusert på teori som støtter opp under de oppgavene dere skal løse i kommende uke og utfordringer knyttet til øvelser fra foregående uke. Etter endt kurs får dere tilsendt kursbevis og «sertifikat» for hvilket nivå dere har løst de ulike oppgavene på.

I forkant av oppstart vil dere få tilsendt en startpakke med dokumentasjon og materiell dere trenger for å løse oppgavene. Etter hvert webinar vil de som har deltatt få tilsendt presentasjonen av teorien. Dersom du ikke har muligheter til å delta på ett webinar, vil du få tilbud om å se opptak i inntil en uke etter livedato. Vi vil da kreve at du sender inn et «løsningsord» via mail som blir nevnt en eller annen gang i løpet av webinaret for å få ukens webinar godkjent og teori tilsendt. Denne muligheten kan kun brukes en gang i løpet av kurset.

Det er et krav om at dere deltar med fullt navn og kamera under webinarene.

Gjennom de ukene kurset arrangeres vil dere ha tilgang til hjelp fra oss instruktører via mail og telefon.

Sted: Teams – innkalling med innloggingsinformasjon blir sendt ut i god tid før oppstart

Lengde: Ni uker med webinar ca 1 time, 8 oppgavesett (3 nivå av hver) som skal løses – 1 per uke.

Pris: 3.100,- per ekvipasje (kr 1.000 for ekstra hund)

Dersom dere er flere fra samme hundeklubb / vennegjeng som ønsker å delta sammen, be om et spesialtilpasset tilbud på vilja@nosesofnorway.no