Søksutvikling – egenskaper hos søkshunden

Dette er et kurs hvor vi fokuserer på åtte ulike egenskaper som søkshunden bør inneha, og hvordan du kan bidra til å bygge disse hos egen hund. Kurset vil bare